Polmark

  • Hedegaard, Liselotte (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I februar 2007 offentliggjorde EU-Kommissionen sin arbejdsplan for folkesundhed,

2007. Et af punkterne i planen var efterspørgslen af evidens og redskaber til at

underbygge udformningen af EU’s politik om marketing og reklamer af føde- og

drikkevarer.1 I maj samme år kom Kommissionens strategi for ernærings-,

overvægts- og fedmerelaterede sundhedsproblematikker, hvori det konkluderes, at

marketing og reklamer har indflydelse på forbrugernes valg af føde- og drikkevarer.2 I

strategien fokuseres på et ønske om at bevare en tilgang til regulering, der lægger

vægt på frivillighed, men det understreges samtidigt, at Kommissionen i 2010 vil

evaluere området og tage stilling til, hvorvidt andre tiltag er nødvendige.3

Arbejdsplanen og strategien er grundlaget for udformningen af en ansøgning til EUKommissionens

program for sundhed og forbrugere med ønsket om medfinansiering

af Polmark-projektet, som har deltagelse fra ialt 11 EU-lande. Projektets

overordnede formål er at øge forståelsen for, hvad der har indflydelse på børns valg af

mad og drikke, at bidrage til en forbedring af europæiske børns ernæringsmæssige

status, samt at imødegå den udfordring, som overvægt og ikke-smitsomme

sygdomme stiller de europæiske medlemsstater overfor. Fokus er reklamer og

markedsføring af energirige og næringsfattige føde- og drikkevarer rettet mod børn.

Projektet koordineres af International Association for the Study of Obesity i

Storbritannien, og den danske del af projektet varetages af Suhr’s Metropolitan

University College. De øvrige partnere er: Research and Education Institute of Child

Health i Cypern, Institut de Recherche pour le Développement i Frankrig, Institute of

Public Health in the Republic of Slovenia, Universidad de Alicante i Spanien, Irish

Heart Foundation i Irland, Stockholms Lens Landsting i Sverige, University of

Masarykova i Tjekkiet, Bureau European des Unions de Consommateurs i Belgien og

Association of Polish Consumers i Polen. Projektet finansieres med 59,54% gennem

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC). De deltagende institutioner

bidrager med de resterende omkostninger, primært i form af arbejdstimer.
AkronymPolmark
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200801/12/2009