Positive psykosociale faktorer i arbejdet, mental sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på Hospitalsenheden Vest før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden 2020-19-09 samt medfinansiering fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Regionshospitalet Gødstrup. Projektet indeholder en større kvantitativ undersøgelse af spørgeskemadata fra 2018, 2020, 2021 og 2023 (prospektivt paneldatastudie), et post doc. projekt samt videnskabelige opgaver udført af projektgruppen.
Projektet omhandler udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup, der fandt sted i januar til marts 2022. Samlet set har projektet til formål at:
a) Undersøge hvilken betydning udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup har for de ansattes mentale sundhed samt kvaliteten af sundhedsydelserne før, under og efter udflytningen.
b) Identificere potentielle positive psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet, der kan understøtte de ansattes mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne under og efter udflytningsprocessen.
c) Ud fra ovenstående at udvikle arbejdspladsspecifikt materiale til understøttelse af det psykosociale arbejdsmiljø, den mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på de danske hospitaler før, under og efter de kommende udflytningsprocesser.

Den kvantitative undersøgelse fokuserer på formål a) samt en kvantitativ besvarelse af formål b). Post doc- projektet indeholder en kvalitativ besvarelse af formål b) samt yderligere statistiske analyser. De to delprojekter udfylder, sammen med den øvrige projektgruppe, formål c).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/202031/12/2023

Samarbejdspartnere

 • Hospitalsenheden Vest
 • NIDO, Staben Hospitalsenheden Vest
 • Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet i Herning

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Emneord

 • Psykosocialt arbejdsmiljø
 • Mental sundhed
 • Kvalitet
 • Sundhedsydelser
 • Hospital
 • Sundhedspersonale
 • Social kapital
 • Forebyggelse

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.