Post. doc. projekt: MiMa: Migration og Ægteskab. Forskning i transnationale ægteskaber

 • Elg, Camilla (Projektdeltager)
 • Schmidt, Garbi (Projektdeltager)
 • Rytter, Mikkel (Projektdeltager)
 • Jakobsen, Vibeke (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

   

  MiMa er et tværfagligt og uafhængigt forskningsprojekt finansieret af statens samfundsvidenskabelige forskningsråd. Projektets formål er at belyse en række centrale forhold omkring transnationale ægteskaber blandt indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet og Pakistan.

   

  Der har de senere år været megen debat og diskussion om transnationale ægteskaber, forstået som ægteskab mellem én person fra Danmark og en ægtefælle fra forældrenes første hjemland. Der har imidlertid været sparsomt med forskningsbaseret viden i disse diskussioner. Denne undersøgelses formål er bl.a. at tilvejebringe forskning, der kan kvalificere debatten omkring tyrkere og pakistaneres ægteskabsforhold.

   

  Vi vil derfor gerne sætte fokus på en række hidtil uberørte områder og bl.a. afklare hvad et transnationalt ægteskab betyder:

  • For hvordan man skaber eller vedligeholder relationer til sin familie i Danmark og andre steder i verden
  • For forholdet mellem kvinden og manden i ægteskabet
  • For forholdet mellem generationerne i den bredere familie
  • For ens hverdagsliv og fremtidshorisonter hvis man ikke kan honorere udlændingelovenes krav og få ægtefællesammenføring her til Danmark
  • For ægtefællernes uddannelsesniveau og tilknytningen til det danske arbejdsmarked

   

  Undersøgelsen er baseret på fire delprojekter, med hver deres respektive fokusområde og metode for dataindsamling. De fire delprojekter er berammet til at forløbe fra 2005 til 2007. Projektet skal munde ud i en række forskningsartikler, en bogudgivelse og en international konference om transnationale ægteskaber.

  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/07/2005 → …

  Finansiering

  • <ingen navn>

  Emneord

  • transnationale ægteskaber

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.