Potentielt depot for radioaktivt affald - Undersøgelse blandt borgere i de berørte områder