Praktikklar, parat, start: Mødet mellem unge og erhvervslivet i praktikforløb på erhvervsuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette forskningsprojekt stiller vi skarpt på hvilke forventninger de unge har til at komme i praktikforløb og hvilke forventninger virksomhedsrepræsentanter har til unge, som de har i lære.

Lægmandssprog

Praktikklar, parat, start: Mødet mellem unge og erhvervslivet i praktikforløb på erhvervsuddannelserne
I dette forskningsprojekt stiller vi skarpt på hvilke forventninger de unge har til at komme i praktikforløb og hvilke forventninger virksomhedsrepræsentanter har til unge, som de har i lære.
De to perspektiver på samme uddannelsesforløb giver mulighed for at undersøge nærmere, hvor forventninger ’mødes og brydes’, og hermed også hvor de unge og virksomhederne oplever synergi i deres forventninger og hvor de oplever misforståelser. Undersøgelsen biddrager yderligere med viden til, hvordan forventningerne kan give indblik i de erhvervsfaglige dannelsesprocesser, som praktikforløb på eud kan understøtte.
Baggrunden for undersøgelsen er at skabe mere viden om hvilke forventninger og forestillinger der er til praktikforløb på erhvervsuddannelserne, og herigennem komme med anbefalinger, der gør både unge og virksomhederne mere praktikklar. Undersøgelsen fokuserer således på de to parters forventninger, idet vi ved, at der i praktikforløb på eud er et betydeligt frafald, hvilket giver anledning til at få mere viden om, hvad hhv. de unge og virksomhederne anser som muligheder og barrierer for et givende praktikforløb.
Undersøgelsen baserer sig på feltarbejde hos lærlinge i deres praktikvirksomheder og interview med lærlinge og fagpersoner fra virksomhederne inden for brancherne ’handel’, ’håndværk’ og ’industri’.
Projektet er finansieret af Sydbank Fonden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201930/11/2021

Emneord

  • erhvervsuddannelserne
  • praktik
  • faglig dannelse
  • stolthed
  • praktikdannelse
  • læring