PROCEED-2-WORK

Projektdetaljer

Beskrivelse

Adskillige forskningsprojekter indenfor ingeniøruddannelser har gennem flere år peget på proble-mer i form af en kompetence kløft mellem uddannelse og arbejde. Trods udvikling af uddannelser er overgangsproblematikken dog stadig aktuel såvel international som nationalt og et væsentligt element i udvikling af uddannelsernes kvalitet. Ligeledes domineres diskussionen omkring fremti-dens kompetencebehov, samt ikke mindst hvordan vi sikrer tilgang til de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser?

PROCEED-2-WORK vil bidrage med viden i forhold til alle tre problemstillinger igennem indsamling af data blandt nyuddannede ingeniører samt ledere på udvalgte ingeniørvirksomheder.

Projektet er en forlængelse af et afsluttet forskningsrådsprojekt PROCEED, hvor et af delprojek-terne har fulgt ingeniørstuderende som startede deres studie i 2010. Der er sendt spørgeskema ud til disse i 2010, 2011 og endelig i 2015 (kun til civilingeniørstuderende). PROCEED-2-WORK vil i 2016 indsamle data fra den samme gruppe. Det giver en enestående mulighed for kobling af erfa-ringer fra studierne med erfaringer fra arbejdsmarkedet.

PROCEED-2-WORK anvender både kvantitative og kvalitative metoder. Der udsendes spørgeske-ma i foråret 2016, hvor det overordnede fokus vil være at analysere overgang fra diplom- og civil-ingeniøruddannelse til beskæftigelse i Danmark. Den kvalitative del vil rumme dels uddybende interviews med yngre ingeniører og dels fremtidsværksteder med ledere og ansatte indenfor 3 forskellige brancher: produktion, udvikling og rådgivning.

UNESCO-Centret på Aalborg Universitet er ansvarlig for projektets udførelse. Der er etableret samarbejde med Center Forskningsanalyse, Aarhus Universitet samt etableret rådgivergruppe med ATV, MADE, IDA, Engineering the future, IAK og ingeniørinstitutioner.

PROCEED-2-WORK forventes i Danmark at kunne bidrage med at skabe større viden om:
- særlige kompetencer inden for forskellige ingeniørbrancher,
- overgangen fra ingeniøruddannelse til arbejdsmarkedet, hvor innovation og entrepreneur-ship er i særligt fokus,
- yngre ingeniørers holdning til deres arbejde,
- betydningen af uddannelsers indretning for beskæftigelsen, herunder praktisk samarbejde med erhvervslivet på forskellige måder,
- hvad virksomheder gør for integrere nyansatte ingeniører.

Projektet vil endvidere bidrage til kvalitetsudvikling af ingeniøruddannelserne med henblik på at lette overgang fra uddannelse til arbejde, samt medvirke til øget opmærksomhed og tiltrækning til disse uddannelser.

Også internationalt vil PROCEED-2-WORK forventes at bidrage med viden og forskningsresultater – dels i forhold til de internationale forskningsrelationer der eksisterer i forhold til USA, og dels i forhold til en række af de lande hvor UNESCO centret allerede har kontakter til udvikling af ingeni-ørinstitutioner.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Center for Forskningsanalyse, Århus Universitet og UNE-SCO Aalborg Centre for PBL in Engineering, Science and Sustainability, Aalborg Universitet.

Projektet finansieres af UNESCO Aalborg Centre og Det teknisk-naturvidenskabelige Fakultet, Aal-borg Universitet samt der søges eksterne penge.


Kort titelPROCEED-2-WORK
AkronymPROCEED-2-WORK
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201531/10/2017

Emneord

  • ingeniøruddannelse, ingeniørarbejde, beskæftigelsesegnethed