Produktionsskoleprojektet

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Et forsøgsprojekt, der forløber over 3 år (2006-2009) og foregår som et samarbejde mellem Produktionsskolerne i Region Nordjylland og Nordjyllands Amts Taleinstitut. Projektet går ud på at screene den tredjedel af produktionsskolernes elever, som vurderes at have særlige læse- og/eller matematikvanskeligheder, således at det hurtigere afklares, hvem der har behov for hjælp og hvordan den enkelte elev bedst muligt kan hjælpes. Målet er at fastholde og sluse eleverne videre i uddannelsessystemet. Forskningen i tilknytning hertil sætter fokus på både de deltagende elever og på de involverede lærere og skoler; der indsamles data gennem observationer, interview og spørgeskemaundersøgelser.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/11/200601/06/2009

  Finansiering

  • <ingen navn>