Produktorienteret miljøpolitik - grøn erhvervspolitik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Gennem mange år har det været intentionen, at miljø skulle integreres i de forskellige sektorpolitikker, men på trods heraf er der få vellykkede eksempler herpå. Med den produktorienterede miljøpolitik satses der direkte på, at virksomhederne får et forretningsmæssigt incitament til miljøindsatsen. Ligesom både den tidligere og den nuværende regerings erhvervspolitiske oplæg satser på etablering af henholdsvis en grøn erhvervspolitik og nu en grøn markedsøkonomi. Med andre ord er der ansatser til, at miljøpolitikken gør brug af markedskræfterne og får et erhvervspolitisk sigte, samt at erhvervspolitikken indkorporerer miljøkrav og får et miljøpolitisk sigte. Dette stiller nye udfordringer til det nationale innovationssystem i forhold til dels at sikre rammebetingelserne for udvikling og spredning af miljøvenlige produkter og processer samt dels at muliggøre en egentlig integration af miljø i sektorpolitikkerne. Forskningen afrapporteres løbende i form af videnskabelige artikler samt har desuden et vist aktionsforskningspræg via deltagelse i Miljørådet for renere produkter. (Arne Remmen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200131/12/2003