Program for læringsledelse - skole

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompe-tenceudvikling (COK) har i fællesskab skabt et skoleudviklingsprogram med titlen ”Program for læringsledelse – Forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling”. Partnerskabet bag programmet repræsenterer med de tretten deltagende kommuner over 200 skoler (matrikler), knap 80.000 folkeskoleelever og ca. 10.000 fagprofessionelle (lærere, pædagoger, skoleledelse), dvs. ca. ti procent af det samlede antal folkeskoler, fagprofessionelle, forældre og elever i Danmark. De tretten kommuner er: Billund, Fredericia, Frederikssund, Hader-slev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding, Nordfyn, Roskilde, Svendborg, Thi-sted og Vesthimmerland. Programmet støttes af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, i daglig tale A. P. Møller Fonden.
Kort titelPFL
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201531/03/2020

Emneord

  • Læringsledelse
  • Capacity Building
  • Skoleudvikling
  • Forskningsinformeret
  • Målstyret