Projekt Faldforebyggelse Frederiksberg

  • Evron, Lotte (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt Faldforebyggelse Frederiksberg - Et tværsektorielt samarbejdsprojek
Projektets formål er at optimere indsatsen over for faldtruede borgere i Frederiksberg Kommune. Målet er at reducere faldhyppigheden, og alvorlige konsekvenser af fald, menneskelige som økonomiske.
Projektet foregår i et samarbejde mellem Frederiksberg Hospital, Rehabiliterende Klinik H, Center for Forskning og Udvikling på Ældreområdet og Frederiksberg Kommune. Der er nedsat en styregruppe med repræsentation af ledere, praktikere og forskere fra de forskellige organisationer.
Projektet er støtte af midler fra Indenrigs - og Sundhedsministeriets pulje: ´Til styrket indsats for den ældre medicinske patient`.
Som omdrejningspunkt for den praktiske gennemførelse af projektet, er der i tæt tilknytning til det geriatriske speciale, herunder ambulatorium og sengeafsnit, et nyetableret geriatrisk team og en faldklinik.
For at sikre faldproblematikkens mange facetter, er projektet udmøntet i fem projekter.
Ph.d.-projektet er et af dem.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200631/01/2012