Projekt: Kommunikation og samvær – nærværende kommunikation og samvær med personer med demens

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er en krævende omvæltning, når et familiemedlem rammes af en demenssygdom. Gennem sygdomsforløbet kan det blive sværere at kommunikere med hinanden. Ofte medfører sygdommen ændrede livsbetingelser, som kan være vanskelige at håndtere både for personen, der er ramt af sygdommen og de pårørende.

Alzheimerforeningen har fået støtte fra satspuljen ”Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende” til at gennemføre et projekt, hvor der tilbydes familier, hvor der er en demensramt person:
- Et kursusforløb for pårørende
- Et kursusforløb for personen, der har demenssygdommen.

Kurserne afvikles parallelt. Hvert kursus består af otte moduler. Det enkelte modul er af 4 timers varighed. På hver enkelt kursushold kan der deltage 12 personer med en demenssygdom og 12 pårørende.
Formålet med kurserne
- At styrke deltagerne til det liv og den hverdag, som de står overfor i fremtiden.
- At give deltagerne viden og forståelse for, hvordan hverdagen og livet med en demenssygdom kan håndteres og dermed blive styrket til sygdomsforløbets fortløbende udfordringer.
- At skabe rammer og mulighed for at deltagerne indgår i socialt samvær med ligestillede samt gives mulighed for netværksdannelse efter endt kursusforløb.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato22/08/201404/09/2017

Emneord

  • pårørendekurser
  • demens
  • personer med demens
  • nærværende kommunikation
  • Marte Meo metoden