Projekt Senhjerneskadedes fritids- og kulturaktiviteter i Viborg Amt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet består dels af en brugerundersøgelse, som rækker ud over behandling og genoptræning og bevæger sig ind i privatsfæren. Formålet er at undersøge hvilke forhold, der ud over hjerneskaden i sig selv påvirker livssituationen, herunder muligheder og begrænsninger for at leve et acceptabelt socialt og aktivt liv. Og dels en kompetenceudviklingsevaluering med henblik på at opkvalíficere den individuelle opfølgning. Projektet omfatter interviews med og igangsættelse af individuelle initiativer for 30 senhjerneskadede, som er færdigbehandlede i hospitalssystemet og har gennemgået den mest basale funktionstræning. Projektet startede oktober 2001, og er finansieret via satspuljemidler.(Hanne Kathrine Krogstrup, Dorthe Kildedal Nielsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200131/05/2003