Prospektiv kortlægning og følgeforskning i Hjørring Kommunes Ungegaranti

Projektdetaljer

Beskrivelse

Nærværende projekt har til formål at følge og kortlægge udviklingen i andelen af unge (18-29 årige) der opnår henholdsvis erhvervskompetencegivende uddannelse og beskæftigelse i Hjørring Kommune. Hjørring Kommune vedtog i 2019 en omfattende og unik investeringsstrategi på børne- og ungeområdet kendt som ”Ungegarantien”. Hjørring Kommunes Ungegaranti er kompleks og mange facetteret, men fokuserer på at kommunes unge skal opnå deres ’positive destination’, hvilket for de fleste vedkommende vil sige, at de gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse og opnår beskæftigelse. Kompleksiteten kommer til udtryk gennem fire indsatsspor, der blandt andet omfatter indsatser i grundskolen, intensiveret uddannelses- og erhvervsvejledning, formelle partnerskaber mellem kommunen og virksomheder og ekstra støtte til skoletrætte eller udsatte børn- og unge (Hjørring Kommune, 2019a; 2019b; 2019c; 2019d). Kommunen Ungegaranti er en langsigtet investering og de fulde effekter forventes først at indtræde efter 2030, når nuværende grundskoleårgange skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Hjørring Kommune har dog behov for en årlig pejling på, om det går den rigtige vej med andelen af unge der har gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse og andelen af unge der er beskæftigede. Derfor indledes et samarbejde med Aalborg Universitet, hvor ovennævnte udvikling følges og kortlægges hvert år fra 2022-2031. Det langsigtede samarbejde mellem Hjørring Kommune og Aalborg Universitet giver en unik mulighed for forskning-praksis gennem et langsigtet casestudie af ungegarantien, samt unikke muligheder for at forske og publicere videnskabeligt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202231/12/2031

Emneord

  • Unge
  • Uddannelse
  • Arbejdsmarkedsdeltagelse
  • Følgeforskning
  • Evaluering
  • Kompetencegivende uddannelse