PSO 2003 4781 High Temperature Slagging Gasifier for Waste, Phase 1

Projektdetaljer

Beskrivelse

Målet med det samlede projekt er at udvikle et termisk forgasningskoncept til omsætning af brændbart affald. Konceptet er baseret på TK Energis forsøg med slaggende forgasning af biomasseaffald. Forgasseren udvikles som et direkte alternativ til konventionel affaldsforbrænding, idet den forventes at løse problemerne med restprodukter og askedeponi, samt at reducere emissionerne (f.eks. PAH organiske komponenter og tungmetaller). Fase 1 af projektet består af konceptevaluering og projektering af et pilotanlæg. Konceptevalueringen indeholder et præ-feasibility studie og test af den slaggende bed i anlægget. Testen baseres på en ombygning af TK Energis eksisterende slaggende forgasningsreaktor. Projekteringen omfatter detailkonstruktion samt placering og krav til infrastrukturen på affaldsanlægget, hvor pilotanlægget skal opføres. Fase 1 vil endvidere indeholde et ?review? fra danske og internationale eksperter af konceptet, resultaterne af forsøgene, pilotanlægget og forslag til testplan. Tilknyttede personer: Søren K. Kær, TK-Energi A/S, ELSAM A/S, DTU, Amagerforbrænding, Vestforbrænding
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201025/05/2010