Psykoterapeuter faglige udvikling. En dansk undersøgelse med DPCCQ

  • Jacobsen, Claus Haugaard (Projektdeltager)
  • Nielsen, Jan (Projektansøger)
  • Mathisen, Birgit Bork (Projektdeltager)
  • Rønnestad, Michael Helge (Projektdeltager)
  • Orlinsky, David E. (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Data fra danske psykoterapeutiske arbejdende psykologer og psykiatere. Indgår i forsningsnetværket "Society for Psychotherapy Research" collaborative Research network. Dataindsamling sker ved hjælp af selvrapporteringsskemaet Development of Psychotherapist Common Core Questionnaire (DPCCQ). Den danske version er af skemaer er udvidet med supplerede oplysninger om supervision. Indtil videre er der indsamlet data fra 360 psykologer og 20 psykiatere.
Den danske gruppe er medlemmer af Center for Supervision - et forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet og Københavns Universitet.
Den første dataafrapportering er påbegyndt og forventes at fortsætte i 2-5 år frem over.
Projektet er støttet af disse to universiteter, af Dansk Psykologforening og af Den Obelske Familiefond.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/12/200901/01/2015