Psykoterapins vetenskaplighet

  • Olsson, Gudrun (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Detta ær ett bokkapitel som kommer att ingå i antologin ?Videnskabelig begrebsdannelse? (Red. Thorkild Thellefsen og Anne Marie Dinesen). Syftet med bokkapitlet ær att undersøka psykoterapins vetenskaplighet och i førlængningen hærav førsøka formulera vad ett vetenskapligt førhållningssætt kan innebæra. Jag diskuterar vilka konsekvenserna kan vara om man utgår från en vetenskapsteori i psykoterapipraxis och en annan vetenskapsteori i forskningen om denna praxis. Eftersom psykoterapins studieobjekt ær ett mænskligt subjekt torde den humanvetenskapliga forskningstraditionen ligga nærmast praxis. Exempelvis kan ett fenomenologiskt upplevelsebaserat perspektiv och ett hermeneutiskt tolkningsbaserat perspektiv stå i samklang med psykoterapins specifika villkor.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …