"Balancing between creativity and stress - the omportance of body learning for knowledge-intensive work"

Projektdetaljer

Beskrivelse

Rammer og Involverede parter: Pia Bøgelund. Den overordnede del af min forskning, som jeg bedriver generelt i min forskningstid.

Kort beskrivelse: Ifølge Richard Florida er den kreative klasse - herunder ingeniører, læger, bioteknikere, kommunikationsfolk mfl. - den befolkningsgruppe, der i stort omfang er nøglen til fremtidens velfærd. Jo flere kreative arbejdere og jo dygtigere de er, des bedre står det enkelte land i den globale konkurrence. Det er således en væsentlig udfordring at sikre gode betingelser for denne klasses kreative udfoldelse i arbejdslivet. En væsentlig tendens i tiden er imidlertid at folk bliver mere og mere stressede. Også folk fra den kreative klasse/vidensintensive erhverv (Einar Baldursson). Et opskruet tempo i samfundet som helhed, øgede krav om omstillingsparathed, præstationskrav, flexibilitet og forandringsparathed er nogle af de faktorer, der potentielt kan være stressfremkaldende. Formålet med min forskning er at undersøge forholdet mellem stress og kreativitet med henblik på at sikre kreativiteten i det daglige arbejde. Flere spørgsmål kunne være relevante: Kan man være kreativ, når man er stresset?  Hvad er det der gør at nogle vedbliver at være engagerede og kreative, mens andre går ned med stress? Hvilke organisatoriske rammer fremmer kreativitet frem for stress? Hvilken rolle spiller den kropslige erfaring i erkendelsen af engagement og stress? Hvordan gå fra stresset til kreativ?

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013

Finansiering

  • <ingen navn>