Røntgen mikrotomografi anvendt til undersøgelse af polymer-baserede kompositmaterialer / Prospects of X-Ray Microtomography for Studies of Polymer Based Composite Materials

    Beskrivelse

    Hovedformålet med projektet er at undersøge anvendelig-heden af en ny eksperimentel teknik til mikromekaniske studier af polymere systemer. Muligheden for at foretage præcise målinger af røntgen-dæmpningen på et meget lille volumenelement gør det muligt at opbygge tredimensionel-le billeder af mikrostrukturer vha. tomografiske rekonstruk-tionsmetoder. Forskellige geometriske træk ved kompositte mikrostrukturer vil blive undersøgt såsom bølgetheden af fibre, geometrien af forstærkende partikler, afstanden mel-lem inklusioner, arealet af interface-debonding, udbredel-sen af mikrorevner osv. De tredimensionale informationer relateret til morfologien af mikrostrukturen kan derefter anvendes i mikromekanisk modellering.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato27/02/201327/02/2013