Rammebetingelser, innovationsevne og erhvervsmæssige vækstbetingelser på energiområdet

 • Gregersen, Birgitte (Projektdeltager)
 • Borup, Mads (Projektdeltager)
 • Dannemand Andersen, Per (Projektdeltager)
 • Skytte, Klaus (Projektdeltager)
 • Stouge, Anders (Projektdeltager)
 • Foxon, Tim (Projektdeltager)
 • Jacobsson, Staffan (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er projektets formål at analysere rammebetingelserne for udvikling af dansk energiteknologi i et innovations- og vækstperspektiv. Projektet skal yde et væsentligt analytisk bidrag til diskussion af vilkårene for energi teknologisk udvikling og af mulighederne for videreudvikling af rammebetingelser og offentlige/private samspil på energiområdet. Projektet vil give et vægtigt nyt bidrag til videnen om dansk energiinnovation og teknologiudvikling generelt såvel som på enkeltområder. I Regeringens Energistrategi 2025 siges det, at: 'Regeringen vil analysere rammebetingelserne for udvikling af dansk energiteknologi med henblik på at styrke danske virksomheders innovationsevne og vækstbetingelser på energiområdet bl.a. med fokus på fremme af teknologiudvikling i et offentligt/privat samspil'. Det er denne udfordring projektet tager op. Teoretisk/konceptuelt anlægger projektet et samfundsvidenskabeligt og innovationsteoretisk perspektiv i form af en tillempet innovationssystem-tilgang. Empirisk tages der udgangspunkt i fem forskelligartede teknologiområder: biobrændsler, brintteknologi, vindkraftteknologi, solceller samt effektive forbrugsteknologier. Hertil kommer en bredere spørgeskemabaseret undersøgelse på tværs af energisektoren og dens forskellige aktørgrupper. Hvorvidt der kan tales om et egentligt, sammenhængende energiteknologisk innovationssystem, eller om forholdene er meget forskelligartede for de forskellige teknologiområder, er et af de åbne spørgsmål projektet undersøger. Desuden analyseres samspillet mellem danske og internationale aspekter i udviklingsdynamikkerne. Disse forhold kan være centrale for, hvad der er den mest hensigtsmæssige videreudvikling af rammebetingelserne fremover
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/200601/06/2009

Samarbejdspartnere

 • Risø (Projektpartner)
 • Chalmers University of Technology (Projektpartner)
 • Energi Industrien (Projektpartner)
 • Imperial College London (Projektpartner)

Finansiering

 • Energistyrelsen: 582,00 kr.

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.