Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal skabe og dele viden og data, der kan gøre nemmere at udføre bedre sammenlignelige vurderinger af klimabelastningen i et livscyklusperspektiv. Dette skal danne grundlag for beslutninger om hvorvidt enkelte bygninger skal bevares og renoveres eller hellere rives ned og erstattes af nyt og om hvordan vi kan renovere mest klimavenligt.

Delprojekt 1 skal redegøre for hvordan der bedst kan udføres sammenlignende vurderinger af klimabelastningen af at bevare og renovere i forhold til at rive ned og bygge nyt.

Delprojekt 2 skal skabe overblik over eksisterende klimadata for hhv. nybyg og renovering i Danmark samt se på, hvordan data fra udlandet kan anvendes i en dansk byggekontekst.

Delprojekt 3 går i dybden med udvalgte projekter for derigennem at komme med eksempler på variansanalyser af forskellige renoveringer. Det skal undersøges, hvor langt ned klimabelastningen for bevaring og renovering kan komme, og om de kan holde sig inden for de planetære grænser.

Delprojekt 4 analyserer på, hvad stigende klimakrav til byggeriet betyder for økonomien. Det forsøges her også at vurdere, hvilke øgede udgifter der kan forventes at være midlertidige i en overgangsfase og hvilke, der kan forventes at være permanente.

Projektet er støttet af Realdania
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/202331/05/2024

Samarbejdspartnere

  • Arkitema
  • COWI A/S
  • Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Emneord

  • Renovering
  • LCA
  • Energieffektivisering