Realist evaluation of a supportive intervention for pregnant women and new families living with psychosocial vulnerabilities

 • Overgaard, Charlotte (PI (principal investigator))
 • Holm Thomsen, Louise Lund (Projektleder)
 • Frederiksen, Marianne Stistrup (Projektdeltager)
 • Evans, Rhiannon (CoI (co-investigator))
 • Ellehave, Sara Mandahl (Projektdeltager)
 • Andersen, Clara Graugaard (Projektdeltager)
 • Jensen, Pernille Gram (Projektdeltager)
 • Møhlgaard, Stine Grøndahl (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Titel:Tværsektoriel støtte til udsatte gravide og familier – styrket vidensgrundlagfor en forbedret indsats


I Nordjylland gik Regionen, de 3 fødesteder ogsamtlige 11 kommuner i 2017 sammen om en fælles, systematisk og tværsektorielindsats for sårbare gravide. I et to-årigt forskningsprojekt gennemførerForskningsteamet for gravide og familier i sårbare positioner ved AalborgUniversitet en omfattende virkningsevaluering, som skal generere ny, vigtigviden om, hvordan indsatsen virker, for hvem og under hvilke omstændigheder,dermed give dybdegående indsigt i de aktive processer og mekanismer, som erafgørende for indsatsen kan føre til en positiv forbedring af de gravide ogfamiliernes sundhed og situation. 
Der er i projektet særlig fokus på: 1) processenomkring identifikation af psykosociale sårbarhedsfaktorer, som tidligerestudier af andre indsatser har vist kan medføre angst og utryghed for gravideog er en udfordrende professionel opgave samt 2) på etableringen af etvelfungerende tværsektorielt samarbejde, der i denne indsats tager afsæt i enteamsamtale med den gravide/parret, jordemoder og en sundhedsplejerske fra dengravides hjemkommune.
Evalueringen er baseret på omfattende data fraobservationer, workshops og 94 interviews og afsluttes marts 2023.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/03/202031/07/2023

Samarbejdspartnere

 • Cardiff University
 • Region Nordjylland

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.