Reality-tv og docusoaps

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet undersøges, hvorledes autenticitet bliver forsøgt konstrueret igennem audiovisuelle koder og observation af mellemmenneskelig interaktion. Der arbejdes med en lang række forskellige programformater og søges at nå frem til en bestemmelse af både genreforhold og en forståelse af afsenders/modtagers interesse i at overskride traditionelle grænser for fremstilling af intimitet set i relation til offentligheden. Autenticitetsproblematikken i forbindelse med samtaleformer på tv er undersøgt, og i projektet arbejdes der aktuelt med reality tv ud fra en genremæssig synsvinkel. Projektet diskuterer desuden de hverdagslige dokumentariske tv-formater i relation til intertekstuelle forhold og mediekonvergens. Projektet er en udløber af det SHF-finansierede forskningsprojekt TV's Æstetik (1993 - 1998). Projektet har været primus motor i udgivelsen af tidsskriftet mediekultur nr. 34 om reality tv (maj 2002). Se også www.vrmedialab.dk/projects/mmih/ (Tove Arendt Rasmussen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …