Projektdetaljer

Beskrivelse

I partnerskabet REBUS er alle led fra byggeriets værdikæde samlet for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien og samfundsøkonomien. Visionen er at skabe et unikt, bredt samarbejde i byggebranchen, der forener REnovering med BUSiness = RE-BUS, og samtidig opnå de overordnede mål om 50% lavere energiforbrug, 30% mindre ressourceforbrug samt 20% øget produktivitet.

Almennyttigt boligbyggeri fra 1960-70’erne udgør et stort renoveringspotentiale, har stor og struktureret efterspørgsel, samt et stort eksportpotentiale grundet strukturel lighed med bygninger og markeder i Europa.

De nuværende udfordringer, som lav grad af industrialisering og standardisering, høj grad af usikkerhed om effekten samt behov for nye aftale- og samarbejdsformer, vil REBUS finde løsninger på til det valgte bygningssegment gennem udvikling og demonstration af:

- Strategiske organisationsformer og rammevilkår, som sikrer muligheden for langsigtet udvikling, fleksibilitet samt optimal logistik
- Industrielle tekniske løsninger til facader og installationer
- Digitale performancemodeller til styring og dokumentation af en effektiv renovering, der også sikrer fx et godt indeklima og god funktionalitet

Bygningsejerne i REBUS stiller bygninger til rådighed til fuldskalademonstration, virksomheder forankrer løsningerne i skalerbare ydelser mens GTS- og universiteter sikrer det videnskabelige fundament samt at viden opsamles og deles med hele den danske byggebranche.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/03/201614/03/2020