Reduktion af de lodrette bevægelser af et olieproduktionsfartøj / Reduction of Motion in Heave of a Semisub

 • Brorsen, Michael, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I forbindelse med udvinding af olie på store vanddybder er ofte økonomisk fordelagtigt, hvis man kan anvende et semisubmersibelt fartøj. Denne type fartøj kan imidlertid have så store bølgeinducerede lodrette bevægelser, at man med den nuværende teknologi ikke kan anvende relativt billige stålrør som stigrør fra havbund til fartøj. I stedet må anvendes dyre armerede slanger ophængt i S-form. I projektet undersøges to metoder til at reducere de lodrette bevægelser. Det undersøges om ændringer af fartøjets geometri kan flytte egensvingningsperioden tilstrækkeligt væk fra de energirige bølgefrekvenser. Er dette ikke muligt, vil det blive undersøgt, om det er muligt at øge dæmpningen så meget, at dette vil reducere de lodrette bevægelser tilstrækkeligt. Projektet udføres i samarbejde med Kværner A/S i Norge. Er afsluttet i 2002. (Michael Brorsen, Stig Bötker)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …