Reformer og nye organisationsformer i den offentlige sektor / Reforms in the Public Sector

 • Christiansen, Peter Munk (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Overskriften sammenfatter en række mindre og større projekter, hvis fælles kerne er spørgsmålet om reformer, styring og styringskapacitet i den offentlige sektor. Hvilke effekter har ændringer i budget- og bevillingssystemets spilleregler på de samlede offentlige udgifter, på fordelingen af offentlige udgifter mellem formål og sektorer samt på den offentlige sektors produktion. Hvad er konsekvenserne af andre former for reformvirksomhed, herunder anvendelsen af mål- og rammestyring samt anvendelsen af markedsmekanismer i styringen af den offentlige sektor. (Peter Munk Christiansen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003