Reklamen som kulturfaktor

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger reklamen ud fra kultur- og tegnteoretiske, genremæssige og historiske synsvinkler, og søger herunder at integrere de instrumentelle tankegange, som omgærder reklame/markedsføring. Det er dermed først og fremmest reklamens kreative og æstetiske side, som er i fokus: reklamens kulturelle entreprenørarbejde, som et arbejde mellem kalkulation og æstetik. Undersøgelsens mål er at få præciseret, hvordan reklamen som særlig udtryks- og kommunikationsform tager grundmekanismerne i de kulturelle registre og udtrykssystemer i brug for sine formål og dermed både spejler og intervenerer i den kulturelle forståelseshorisont. Herunder hvordan salgets diskurs transformeres, men også hvordan de forståelsesformer og det sprog, som omrammer menneskelig interaktion og kommunikation, påvirkes af markedtænkning. En del af projektet går derfor ud på at udstille reklametyper og formater ud fra pragmatik, tegn-, genre-, udsigelses-, perceptions- og receptionsteori. En anden del drejer sig om reklamens kulturhistorie og de kulturelle myter om reklamen. Og en tredje del drejer sig om empiriske undersøgelser - kvalitative interviews og observationsstudier - af reklamens (for)brugere og producenter. Projektet er støttet af et KFO-stipendium og med AAUs grundforskningsmidler. Dele af projektets aktiviteter har i en hvis fase (1994-98) været indlejret under TV's æstetik (se dette). (Peter Allingham, Lars Bonde, Christian Jantzen, Jørgen Stigel)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003