Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelsen skal skabe viden om de forhold, der fremmer og hæmmer rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer, der arbejder med udsatte grupper i det danske samfund.

Undersøgelsen skal bidrage til viden om, hvordan organisationerne kan understøtte, at der sker et godt match mellem de frivilliges ønsker og ressourcer på den ene side og organisationernes opgaver og behov på den anden.

Undersøgelsen fokuserer blandt andet på.
Om forskellige organisationsmiljøer tiltrækker forskellige typer af frivillige, og om dette har betydning for motivation og fastholdelse.
Hvordan balancen og forholdet mellem ansatte og frivillige indvirker på rekruttering og fastholdelse.
Om nogle opgavetyper i sig selv er vanskeligere af fastholde frivillige i, eller om dette afhænger af det rigtige match eller af organisationens støtte til de frivillige.
Hvor og hvordan den frivillige indsats indgår i den frivilliges livshistorie og biografi, og hvordan engagementet har udviklet sig over livsforløb.
Betydningen af organisationskultur og kulturen blandt de frivillige ift. rekruttering og fastholdelse.

I undersøgelsen indgår der både et kvantitativt studie af organisationer og frivillige samt et dybdegående kvalitativt studie af udvalgte organisationer og deres frivillige.
Kort titelMatch
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/202030/09/2022

Samarbejdspartnere

  • Center for Frivilligt Socialt Arbejde (Projektpartner)

Finansiering

  • Velux Fonden: 2.000.000,00 kr.

Emneord

  • Rekruttering
  • fastholdelse
  • civilsamfund
  • frivillig
  • frivillig organisation
  • frivilligt arbejde