Religiøs forandring i senmoderne samfund

  • Riis, Ole (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Moderniseringsteorier forventer et fald i religiøsiteten. Denne tendens kan spores i Skandinavien, men kun i begrænset omfang i Sydeuropa og Nordamerika. Det er derfor væsentligt at finde forklaringer på religionens marginalisering i Skandinavien - ikke kun ud fra en religionssociologisk interesse, men fordi det kan bidrage til at korrigere gængse sociologiske opfattelser af moderniseringsprocessen. Dette emne har Ole Riis beskæftiget sig med i flere artikler tidligere, og for tiden er han involveret i en international workshop om emnet organiseret af Peter Berger og Danièle Hervieu-Léger. Der forventes en publikation fra workshoppen næste år. (Ole Riis)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003