Renovering af afløbsnet under hensyntagen til funktion, miljøpåvirkning og økonomi / Rehabilitation of sewer networks based on operational, environmental and economic criteria

  • Vollertsen, Jes (Projektdeltager)
  • Hvitved-Jacobsen, Thorkild (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at udvikle og belyse metoder og strategier, der kan anvendes som beslutningsværktøjer ved renovering og udbygning af det danske afløbsnet. De nævnte metoder baseres på kriterier af enten driftsmæssig eller miljømæssig karakter (den tekniske funktion), og som afhængig af en række eksterne forhold skal opfyldes afhængig af økonomi og aktuelle lokale forhold. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200501/02/2005