Repeterbarhed af målinger af forvrængningsprodukter i den otoakustiske emission

Projektdetaljer

Beskrivelse

For at kunne vurdere hvorvidt variationer i på hinanden følgende målinger af den otoakustiske emission reflekterer funktionelle ændringer i øresneglen snarere end måleusikkerhed er det nødvendigt at bestemme test/ retest pålideligheden af proceduren selv. Dette omfatter etableringen af konfidensgrænser for variationen af data for gentagne målinger. Repeterbarheden af målinger af forvrængningsprodukter i den otoakustiske emission (DPOAE) undersøges for et sæt af måleparametre og for to betingelser: 1) med måleproben udtaget og genindsat mellem målinger, og 2) uden genplacering af proben. Fra dette forsøg kan usikkerheden forårsaget af probe genplacering, samt usikkerheden forbundet med hhv. metoden og inter- og intra-individuelle variationer undersøges. Der er gennemført målinger af DPOAE ved 26 frekvenser mellem 600 Hz og 6 kHz på 32 personer gentaget 4 gange hhv. med og uden genplacering af proben. (Ph. d. stipendie fra Oticon Fonden, STVF rammeprogram)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004

Projekter

Bedømmelse af risiko for høreskader forårsaget af støj

de Toro, M. A. A., Reuter Andersen, K., Hammershøi, D. & Ordoñez, R.

19/05/201031/12/2017

Projekter: ProjektForskning

Publikation

  • 1 Konferenceartikel i tidsskrift

Repeatability of DPOAEs and their vulnerability to over-exposure

Reuter, K., Ordonez, R. & Hammershøi, D., 2003, I : Fortschritte der Akustik. s. 104-105

Publikation: Bidrag til tidsskriftKonferenceartikel i tidsskriftForskning