Projektdetaljer

Beskrivelse

I næsten al produktion er der restprodukter og -materialer. Alene i Danmark, produceres der årligt over 1,1 mio. tons affald fra industri- og produktionsvirksomheder (Miljøstyrelsens affaldsstatistik, 2019). Affald som ofte vil kunne anvendes direkte til andre formål og produkter. Bæredygtighed og cirkularitet er værdiskabende konkurrenceparametre: En oplagt mulighed for at undersøge, hvordan materiale-potentialet kan gavne danske virksomheder.

Det estimeres, at 25% af alt CO2 emission kommer fra forbrugsprodukter, og 80% af denne afgøres i designfasen (EU Science Hub, The European Commission). Derfor er det essentielt at design og produktudvikling gentænkes i danske design-, industri- og produktionsvirksomheder.

Intentionen med projektet ReshapeWaste er at forandre og udvikle danske design- og industrivirksomheder til at forbedre deres kompetence i: ‘Produktudvikling med udgangspunkt i afskær og restmaterialer’, så man kan bevæge sig væk fra brugen af virgin materialer.

Formålet er at skabe viden om, hvordan man kan anvende afskær og restmaterialer fra danske virksomheder som grundlag for nye produkter. Vi ønsker at øge synergierne mellem design- og industrivirksomheder gennem viden, struktur og udviklingen af 20 eksemplariske cases. Projektet bygger videre på erfaringer fra Ready2Loop og Wastelife projekterne og vil i samarbejde med TI sætte fokus på en del af processen, som endnu ikke er behandlet - nemlig designudfordringerne ift. restmaterialer. Igennem WasteLife projektet er der identificeret en gruppe af afskær og restmaterialer, hvor kemisk (eg. rensning af kemikalier) og materialemæssig mekanisk genanvendelse (eg. forarbejdning til plast-granulat) ikke giver mening, men hvor designkompetencen er nødvendig.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202328/02/2025

Finansiering

  • Industriens Fond: 4.485.205,00 kr.

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Emneord

  • Bæredygtighed