REST - Realistisk ESTimering af pålidelighed for brint og brændselscelle systemer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hydrogen (H2) og brændselscelle (FC) teknologier anses som meget lovende og en vigtig del af fremtidens energisystemer. REST projektet vil fokuseres på deres pålidelighed – som er en teknologisk barriere for større markedsintroduktion af H2 og FC systemer. Pålidelighed defineres som evnen til at fuldføre en forudbestemt funktion under specificerede forhold inden for den angivne frist, som ofte måles ved sandsynlighed for fejl, hyppighed af fejl, eller ud fra tilgængelighed. En brændselscellestak er generelt pålidelig, men skal integreres i komplette løsninger/systemer, hvor problemer med ustabilitet i celledesign, systemdesign og system integration ofte fører til usikkerhed om pålidelighed. I integrerede systemer kan en funktionsfejl i en komponent påvirke driften af en anden komponent og det samlede system. Derfor er en stor hindring for kommercialiseringen af H2- og FC-baserede teknologier/systemer, at der mangler værktøjer/modeller for estimering af pålidelighed og dokumenterede pålidelighedsresultater. Danske H2 og FC virksomheder har opnået en førende international position i udviklingen af FC systemer, men struktureret vurdering af pålidelighed har været prioriteret lavt i processen mod kommercialisering af teknologien. Den manglende pålidelighedsvurdering og erfaring hermed er ved at blive en hindring for fortsat succes. International konkurrence fra Tyskland, Japan og Nordamerika er længere fremme her, end vi er i Danmark. Formålet med REST-projektet er at løse de nuværende begrænsninger for estimering og test af pålidelighed på tværs af applikationssegmenter for H2 og FC teknologier - især nødstrømsanlæg og brint tankstationer. Desuden vil projektet drage nytte af relateret know-how fra andre applikationer, nemlig FCsystemer til elektriske køretøjer og trucks, og derved fremme overførslen af viden mellem anvendelsesområder. De specifikke projektaktiviteter omfatter udvikling af en ny pålidelighed vurderingsmetode og tilhørende modeller; accelereret pålidelighedstest af FC systemer og delkomponenter til at validere modellerne og inducere forbedringer i systemerne; samt udvikling og afprøvning af et nyt avanceret styring og overvågningssystem til brint tankstationer, som muliggør intelligent selvdiagnosticering og korrigering af fejl. De industrielle partnere i projektet er tre virksomheder – Dantherm Power, H2 Logic, og Huyndai Danmark – alle førende inden for udvikling og demonstration af H2 og FCsystemer. En vellykket implementering af REST vil skabe betydelige forretningsmuligheder for disse virksomheder med afledte positive effekter for hele den danske H2 og FC industri. Virksomhederne suppleres af en akademisk partner – Aalborg Universitet – med stor forskningsviden på feltet og ekspertise i FC-teknologi.
Kort titelREST
AkronymREST
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201428/02/2017

Finansiering

  • EUDP: kr 20.587.421,00

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.