Retningsafhængig loudness

  • Sivonen, Ville Pekka (Projektdeltager)
  • Ellermeier, Wolfgang (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Nuværende algoritmer til beregning af lydkvalitet er grundlæggende baseret på monoauralt input. Det betyder, at algoritmerne ikke er defineret i den naturlige situation, hvor en lytter bruger begge ører, som modtager forskellige input. Selv for loudness, den mest velkendte egenskab for lydkvalitet, er det uklart, hvordan binaural loudness skal beregnes. De fleste undersøgelser af binaural loudness har været begrænset til at afspille toner (eller støj) ved forskellige interaurale niveauer via hovedtelefoner. Kun ganske få undersøgelser (hvoraf den sidste omfattende blev foretaget for over fyrre år siden), har vedrørt sand retningsafhængig loudness for virkelige lydkilder placeret i rummet. Omfanget af disse studier skal udbygges på flere måder: (1) ved at benytte smalbåndssignaler (i stedet for bredbåndsstøj), som evt. vil afsløre frekvensafhængige effekter for retningsbestemt loudness, (2) ved at undersøge fænomenet ved forskellige absolutte lydniveauer, hvor summation i forskellig grad er forventet, (3) ved at bruge moderne psykofysiske metoder (adaptive med tvungne valg) til at opnå matching af loudness, hvorved systematiske fejl undgås, og (4) ved at bestemme det signal, som når lytterens ører ud fra individuelle "head-related transfer functions" (HRTFs). Resultaterne fra det første lytteforsøg i et lyddødt rum viser, at loudness ikke er konstant som funktion af lydens indfaldsvinkler. Den retningsbestemte matchning af loudness mellem højtalerne er spredt over et interval på 10 dB og viser betydelig frekvensafhængighed. Mønstrene I resultaterne varierer også væsentligt mellem forsøgspersoner. Dette kan for en stor dels vedkommende forklares ud fra variansen af forsøgspersonernes individuelle HRTFs. På grundlag af resultaterne, er en binaural loudness model, som kan anvendes på målinger fra kunsthoveder, udviklet. Der er yderligere blevet udført forsøg, der undersøger retningsbestemt loudness for både smal- og bredbåndsstimuli samt stimuli med efterklang. (Centerkontrakt)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200731/12/2007