Revision af anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvamp

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at opdatere By og Byg Anvisning 205. En opdatering af anvisningen vil rumme input fra den nyeste forskning og den viden, der er indsamlet i skimmel.dk-regi.
Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202231/12/2023

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

  • Skimmelsvampevækst
  • Indeklima
  • Fugtskader
  • Vandskader
  • Renovering
  • Anvisning
  • Skimmelvækst
  • Skimmelsvampe