Roadcon (Strategic Roadmap towards Knowledge-Driven Sustainable Construction)

 • Christiansson, Per (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  EU-projekt IST-2001-37278, startet juni 2002. Et strategisk forsknings- og udviklingsprojekt om informations- og kommunikationsteknologi (ICT) i byggebranchen. Projektet vil foreslå og forberede aktioner for EUs 6. rammeprogram og retter sig mod "New ways of working and electronic commerce" (Key Action II) i "Information Societies Technologies" IST-programmet. Formålet er at lægge strategier for fremtidens forskning og udvikling indenfor ICT i byggebranchen. Identificere nøgle aktører og forberede et samarbejde mellem dem. Søge konsensus mellem forsknings- forretnings- og brugerinteresser. Centrale partnere: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ? CSTB (Fr), Technical Research Centre of Finland ? VTT (Fi), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research ? TNO (NL), Garas Consultants Limited (UK), University of Salford (UK), European Construction Institute / Loughborough University (UK), Nemetschek AG (De), Belgian Building Research Institute ? BBRI (Be), GTM Construction (Fr). (Per Christiansson) European project IST-2001-37278. Start June 2002. ROADCON is a strategic RTD roadmap project on ICT in the construction sector. As a roadmap project it will suggest and prepare actions for the European 6th Framework Programme (FP6). It addresses "New ways of working and electronic commerce" (Key Action II) of the "Information Societies Technologies" (IST) programme. The main aims are to form a strategy for future research and development on ICT in construction. Identify key actors and stakeholders and prepare co-operation between them. Seek consensus among research, business and user organizations. Core partners : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ? CSTB (Fr), Technical Research Centre of Finland ? VTT (Fi), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research ? TNO (NL), Garas Consultants Limited (UK), University of Salford (UK), European Construction Institute / Loughborough University (UK), Nemetschek AG (De), Belgian Building Research Institute ? BBRI (Be), GTM Construction (Fr) (Per Christiansson)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/06/2002 → …