R'U Experienced? RUEx - Oplevelsesøkonomi fra teori til praksis

Projektdetaljer

Beskrivelse

 

Projektet handler om, hvordan man kan rådgive små og mellemstore virksomheder inden for kultur, IKT og detailhandel, så de kan tage oplevelsesøkonomisk viden i anvendelse.

Projektet vil sikre afprøvning og udvikling af konkrete modeller for, hvorledes der kan arbejdes med oplevelsesrådgivning og implementering inden for tre specifikke brancher, detailhandelsvirksomheder, IKT virksomheder og kulturvirksomheder.

Projektet forløber i tre faser, hvoraf fase to er den mest omfangsrige:

1. Kortlægning af behov for oplevelsesøkonomisk rådgivning i regionen i dag. Analyse af eksisterende viden og litteratur om oplevelsesøkonomi i dag. Dette munder ud i et værktøjskatalog af redskaber til at arbejde med praktisk oplevelsesrådgivning- og implementering.

2. Gennemførelse af konkrete virksomhedscases. Der gennemføres i alt 16 virksomhedsudviklingsforløb inden for tre specifikke brancher:

3. Dokumentation og formidling af projektets resultater samt udvikling af forretningsmodel for, hvorledes initiativet kan videreføres på kommercielle vilkår.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • oplevelsesøkonomi