RUB - Veien til Riktig Utførte Bygg

Projektdetaljer

Beskrivelse

Prosjektet har som hovedmål å skape et kvalitativt bedre byggeri, dvs med en målbar reduksjon av byggefeil og -skader på minst 50 % over en ti-års periode gjennom etablering av et WEB-basert kvalitets- og rapporterings-system. Det er også et mål at målingene gjennom prosjektperioden skal vise en klar tendens i retning av å oppnå det kvantifiserte målet. Dette oppnås gjennom delmålene:

dokumentasjon av erfaring i Danmark (Byggeskadefondenes oppbygging, erfaring og oppnåde resultater samt prosjekt "Svigt i byggeriet") halvårlige målinger (registreringer) av avvik, feil og skader i alle faser. sikring av kvalitet gjennom etablering av en ordning som ivaretar og dokumenterer sluttproduktet. etablering av WEB-basert verktøy basert på norske standarder og klassifikasjonssystem endring av adferd gjennom tematiske OBS-plakater og seminarer med lokale bransjeorganisasjoner

Ved utløpet av prosjektet er det mål å ha etablert en ordning, inkl WEB-verktøy for bransjen som ivaretar kvalitet i alle faser samt organiserer erfaringstilbakeføring til aktørene.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200530/11/2008

Finansiering

  • Byggkostnadsprogrammet, Norge: kr 300,00

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.