Rummet mellem fysisk fremtræden og sociokulturel fortolkning

 • Raahauge, Kirsten Marie, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Ph.d.-projekt der har hovedspørgsmålet: hvordan bruger og opfatter mennesker de fysiske omgivelser, de lever i? Feltarbejdet fandt sted i to velhaverkvarterer i Århus. Spørgsmålet vil blive søgt besvaret etnografisk, som en beskrivelse af beboernes brug og forståelse af det omgivende rum, og antropologisk, gennem de værktøjer, der normalt bruges ved undersøgelse af fremmede samfund. Gennem feltarbejde vil informanter blive opsøgt i deres dagligdag, i boligen såvel som hele den omgivende by. De brugsmønstre og opfattelser, der kommer til udtryk, vil danne grundlag for en etnografisk kortlægning af byen og dens steder, transportkanaler, kvarterer etc., planlagte som uplanlagte. Ph.d.-studerende Kirsten Marie Raahauge.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …