Samarbejde med konkurrenter - et paradoks med læringsmuligheder i organisationer

  • Mølholm, Anne (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et aktionsforskningsprojekt, der har intention om at fremme samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutioner, som er på vej til eller som i forvejen indgår i et formaliseret skolesamarbejde. Forskeren vil således gå i dialog med organisationerne. Problemstillingen har tre spørgsmål. 1. Kan aktørerne i et skolesamarbejde, der også har konkurrenceflader, benytte hinanden til at fremme innovationskraften og den organisatoriske læring? 2. Hvordan kan rollerne som supervisor, forsker og konsulent kombineres i en udvikling fra industrisamfundets uddannelsestænkning til vidensamfundets læringstænkning? 3. Hvilke muligheder og konsekvenser har det for den metodiske tilgangsvinkel, innovationskraften samt den organisatoriske læring, hvis organisationerne anskues som autopoietiske systemer? (N. Luhmann). Ph.d.-projekt. (Anne Mølholm)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …