Samarbejdet mellem amter og kommuner om det åbne lands planlægning og regulering (SAMAMKO)The co-operation between regional and lokal authoritys about ”The open land”-planning and regulation.

  • Møller, Jørgen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i behovet for erfaringsopsamling i forbindelse med det forestående arbejde i regionplanudvalget, hvor der er behov for at analysere samarbejdet mellem amter og kommuner om det åbne land, blandt andet også i konsekvens af ændringerne i Planloven i efteråret 2002. Projektets omdrejningspunkt er samarbejdsformer mellem regionplan, kommuneplan (strategi) og landzoneadministration. (Jørgen Møller, Esben Munk Sørensen og Vibeke Nellemann, SFL)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200201/05/2003