Sammenføjning af efterklangshaler

Projektdetaljer

Beskrivelse

I undersøgelsen vedrørende "Hørbarhed af karakteristika i efterklangshalen af binaurale rumimpulsresponser" er det nødvendigt at sammenføje 1) starten af det binaurale impulsresponse og 2) halerne, for de forskellige kilde og modtager placeringer. Karakteristika mellem de forskellige haler er så forskellig, at hvis en hale byttes vilkårligt med en anden, vil det være umiddelbart hørbart. Dette projekt søger at finde den signalbehandlingsteknik, der minimerer forskellene mellem halernes karakteristika uden at ændre de væsentlige strukturer på mikro niveau. Processeringsteknikken vedrører trunkeringen af impulsresponsen, dæmpning af den sidste støjfyldte del, energibevarelse, og crossfading. Der er gennemført formaliserede lyttetests med 8 personer. Resultaterne viser, at den anvendte metode til energibevarelse skal overvejes, især for "sene" trunkeringstidspunkter. Analyse af responsernes objektive parametre antyder, at der kan være en sammenhæng mellem C50 og hørbarhed. (Ph. D. stipendie financieret af den thailandske regering). Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005