Sammenkobling af bølgepåvirkede flydende legemer / Coupling of Floating Bodies in Water Waves

 • Brorsen, Michael (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Olieudvinding på vanddybder over 1000 m kræver nye produktionsmetoder, og der har været foreslået et koncept med en mini TLP (tension leg platform) og et assisterende fartøj, der medbringer alt det grej, der kun anvendes ved etableringen af oliebrøndene. Det assisterende fartøj kan være en pram eller et semisubmersible fartøj. Fordelen ved opdeling af grej er en reduktion af TLP'ens størrelse og pris, da TLP'en kun skal rumme grej til selve produktionen. Ulempen ved konceptet er meget forskellige bevægelsesmønstre for TLP'en og det assisterende fartøj ved bølgepåvirkning. For at få de to fartøjer til at følges ad i det horisontale plan, må der etableres en form for kobling mellem fartøjerne. Projektet omfattede metoder til beregning af de kræfter koblingen skal overføre samt mulige udformninger af koblingen. Projektet blev udført i samarbejde med Kværner A/S i Norge. (Michael Brorsen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003