Sandsynlighedsteoretisk design metode for vertikalmoler / Probabilistic Design of Vertical Wall Breakwaters

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet omfatter identificering af alle svigtformer for monolitiske vertikalmoler samt undersøgelse af de statistiske usikkerheder ved de tilhørende formelsæt. Baseret herpå er udviklet et nyt partielkoefficientssystem, som tillader bestemmelse af koefficienterne som funktion af ønsket sikkerhed og konstruktionslevetid. Arbejdet er udført i regi af PIANC Working Group 28 on Breakwaters with Vertical and Inclined Walls. (Hans F. Burcharth; John Dalsgaard Sørensen, Institut for Bygningsteknik, AAU) Er afsluttet i 2002.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003