Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er projektets formål at udarbejde en samlet SBi-anvisning rettet mod bygningsprofessionelle, der indeholder:

Vejledning om inddragelse af beboerne under planlægning af renoveringsarbejder og udarbejdelse af retningslinjer for information af beboere om risikohåndtering i den forbindelse.

Litteraturundersøgelse om ældre byggevarers indhold af farlige stoffer, mu-ligheder for frigivelse og anbefalinger om maksimal eksponering i indeklimaet.

Gennemgang af acceptabel eksponering af beboerne under og efter renove-ringsarbejder for de mest relevante sundhedsfarlige stoffer inklusive oplys-ninger om hvilke materialer der vil kunne indeholde stofferne med baggrund i en litteraturundersøgelse.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201901/06/2022

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

  • Beboerhensyn
  • Indeklima
  • Beboerinddragelse