Sedimenttransport i afløbssystemer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har som formål at evaluere forskellige modeller til beskrivelse af de fysiske processer, der under regnhændelser indgår i transport af sedimenter i og fra afløbssystemer i fælleskloakerede byområder. Denne evaluering vil blive gennemført på baggrund af eksisterende og nyudviklede egne numeriske modeller for sedimenttransporten. Baseret på eksisterende hydrodynamiske modellers beskrivelse af det afstrømningsforløb, regnen forårsager, og relativt simple konceptuelle modeller for delprocesserne i sedimenttransporten nyudvikles en samlet numerisk model for sedimenttransporten i afløbssystemet. Denne modeltype sammenlignes med andre modeltyper baseret på såvel deterministisk modellering som black box modellering af disse processer. En sammenlignende vurdering af modellerne bliver gennemført på baggrund af feltmålinger af transporten af suspenderet materiale fra undersøgte oplande. Projektet støttes af STVF. (Flemming Schlütter, Kjeld Schaarup-Jensen, Torben Larsen, Michael R. Rasmussen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …