Selvstyret antikoagulationsbehandling ved hjælp af internet og telefon

Beskrivelse

Der er udviklet en webbaseret løsning, som gør det muligt for patienter, som er selvstyrende og i livslang antikoagulationsbehandling at registrere og opsamle blodprøveværdier (INR-værdier) og medicindosis elektronisk. Webløsningen gør det muligt for den enkelte patient at registrere faktorer - fx kost, medicin, mv. - som kan påvirke den blodfortyndende behandling, og samtidig har de mulighed for at overføre blodprøveværdier via en mobiltelefon til den webbaserede løsning.

I samarbejde med AK-centret på Skejby Sygehus i Århus gennemføres et randomiseret studie med 150 patienter, som er tilknyttet AK-centret. En forsøgsgruppe anvender løsningen i 6-8 måneder. Forskningsfokus er 1) at undersøge, om de selvstyrende patienter opnår bedre indsigt i egen blodfortyndende behandling ved løbende registrering af parametre, som kan påvirke AK-behandlingen, og 2) at udforske patienters oplevelser, holdninger og erfaringer ved anvendelse af en webbaseret og mobil løsning i hverdagen.

Projektet er støttet af Roche Diagnostica A/S.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200531/12/2008

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Self Care
Anticoagulants
International Normalized Ratio
Therapeutics
Rhus
Artificial Heart
Telecommunications
Prothrombin Time
Heart Valves
Hematologic Tests
Internet
Cardiac Arrhythmias
Appointments and Schedules
Thrombosis
Outpatients
Medicine