Semiotisk konstruktivisme

  • Thellefsen, Torkild Leo (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i C. S. Peirce's evolutionære filosofi. Her forholdes Peirce's tegnteori til den biologiske evolution, der har skabt mennesket og den evolution, der opstod sideløbende med den biologiske evolution, nemlig den kulturelle evolution. Fra det semiotiske udgangspunkt analyseres erkendelsen, som opstår i spændingsfeltet mellem den biologiske førstehed, som den kommer til udtryk gennem trikotomien: kvalitegn, sintegn og legitegn, og som vi ikke har adgang til og trikotomien: rhem, dicitegn og argument hvori vores erkendelse finder sted. I det spændingsfelt opstår tegnforskydningen formidlet gennem trikotomien: ikon, indeks og symbol. Projektet er drevet frem af en grundlæggende jagt på tegnforskydninger som kan fortælle nærmere om Peirce's vigtigste interpretant- tendency to take habits - som er det semiotiske fundament for erkendelsen. (Torkild Thellefsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003