Senhjerneskade in Frederikshavn Kommune

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ideer og teknologiudvikling i SenhjerneskadeCenter Nord (SCN), Frederikshavn
– Præsentation af teknologier og behov samt dialog mellem interessenter

Frederikshavn Kommunes opbygning
og indretning af SCN, et
boligtilbud og Living Lab for personer
med senhjerneskader, er
nu så langt at der er brug for at
træffe beslutning omkring muligheder,
behov og udfordringer i
forbindelse med teknisk indretning
af Centeret.
Projektet er unikt, fordi det fra
det bedste tilbud, bidrage til vidensudvikling
på området og
sikre formidling af ny viden. Derudover
har projektet en erhvervsudviklingsdimension,
hvor samarbejde
mellem SCN og virksomheder
kan medvirke til at initiere
udvikling af nye produkter.
Formålet
At inddrage alle interesserede
parter, der har lyst til at være
med til at udvikle Living Lab
konceptet på Senhjerneskade-
Center Nord. De forskellige par-
ters behov og ønsker i forhold til
teknisk indretning af centeret
samt idéudvikling og idéhåndtering
i et innovativt miljø vil være
omdrejningspunktet for dagen.
At skabe muligheder for etablering
af nye netværk; på tværs af
virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner,
SenhjerneskadeCenter
Nord, mfl.
At udbygge kendskabet til SenhjerneskadeCenter
Nord

Program 12/9/11
Program
09.00: Registrering og kaffe
09.30: Velkomst
09.40—14.45: Præsentationer fra virksomheder og aftagere
NOLDUS: præsentation af tilbud og begrundelser for forslag i tilbud vedr. tekniske værktøjer til
hjælp for forskningen i SCN regi. Oplægget foregår på engelsk.
INDUCT: præsentation af tilbud og begrundelser for forslag i tilbud vedr. ’Idéværktøj’ (software
designet til at lette omsætningen fra idé til produkt). Oplægget foregår på norsk eller engelsk.
Indleder og moderator: Kjeld Lisbye/Idéklinikken
FROKOST & NETWORKING
PRAKSIS: præsentation af behov fra praksis for værktøjer, teknikker og metoder samt muligheder
for at dele og omsætte innovative ideer og input til fortsat udvikling.
Indleder og moderator: repræsentant fra behandlingssektoren (oplyses senere).
Frokost og networking
VIRKSOMHED: præsentation af en produktionsvirksomheds behov for forsknings- og innovationsredskaber
til idéopsamling, videndeling og videreudvikling.
Evt. videokonference med amerikansk firma med Anthony Brooks som moderater
Foreløbig opsamling på ’Idékataloger’
Ved dagens begyndelse udleveres der et ’ide-skema’ som vi vil opfordre alle deltagere til at
udfylde i løbet af dagen med ideer, erfaringer, interessetilkendegivelser, links til mulige samarbejdspartnere,
projektideer osv. for at bidrage til etableringen af et unikt og velorganiseret Living
Lab.
14.45: Afslutning og tak for i dag
start har indtænkt samspillet
mellem praksis, forsknings- ,
udviklings- og innovationsaktiviteter.
Dette skal sikre borgerne

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato12/01/201101/01/2013