Service management og marketing i finanssektoren

 • Bukh, Per Nikolaj (PI (principal investigator))
 • Mols, Niels Peter (PI (principal investigator))
 • Nielsen, Jørn Flohr (CoI (co-investigator))
 • Blenker, Per (CoI (co-investigator))

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Op igennem 1990'erne ændrede den finansielle sektor i Danmark sig. Fra at være en branche i stabile, regulerede omgivelser, udfordredes man nu både af konkurrence fra andre typer af inden- og udenlandske virksomheder samt af krævende kunder. Det betød for det første en udfordring for virksomhedernes ledelse; ikke mindst i de større børsnoterede virksomheder, hvis ejerkreds omfatter udenlandske investorer. For det andet repræsenterer det stigende indtjeningskrav en udfordring for økonomi- eller regnskabsafdelingen, som skal levere den omkostningsinformation, der er nødvendig for den ledelsesmæssige beslutningstagen.

  I perioden 1997 til 1999 blev der gennemført forskningsprojekter med henblik på at øge forståelsen for samspillet mellem finansielle servicevirksomheders markedsorienterede aktiviteter og deres organisering, økonomistyring og ledelse. Projekterne var empirisk forankrede og oftest tværdisciplinære. Blandt forskningsområderne kan nævnes positioneringsanalyser af danske storbanker, anvendelsen af aktivitetsbaseret økonomistyring i den finansielle sektor, segmentering af det europæiske marked for cash management ydelser, samt loyalitet og servicekvalitet.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/199731/12/2009

  Emneord

  • service management
  • service marketing
  • marketing
  • banksektoren
  • relationsmarkedsføring
  • relationship marketing