Serviceudgifter, brugertilfredshed og effektivitet i den kommunale service / Public expenses, user satisfaction, and cost-effectiveness in local public service

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet er et paraply-projekt, som dækker for det første to allerede afsluttede projekter Serviceudgifter og brugertilfredshed i danske kommuner og Kommunestørrelse og tilfredshed med offentlig, kommunal service. For det andet inkluderer projektet casestudier, hvor der gås mere i dybden med enkelte af de kommuner, der blev analyseret i de to projekter samt en teoretisk underbyggelse af det behandlede område, hvor især NPM-strategier og evaluering kommer i fokus. Ph.d.-projekt. (Henrik Lolle)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003